logo
logo
logo
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Môi trường Đô thị Đồng Nai  là doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là chủ sở hữu của công ty, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Xem thêm...

Kinh tế Xanh: “Chìa khóa xanh” cho phát triển bền vững

Ngày 28/2, Diễn đàn “Kinh tế Xanh cho phát triển bền vững”do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Báo Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn được các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp đánh giá là kênh thông tin quan trọng góp phần định hướng lại chiến lược phát triển của mình, hướng tới phát triển bền vững thông qua các kế hoạch tái cơ cấu cấu trúc nền kinh tế.